اولنگ
شركت معدنكاري اولنگ در 21/1/1373 با مشاركت شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه و تجهيزسرمايه هاي اندك و همت بزرگ جمعي از معدنكاران نسل اول صنايع ملي مس ايران در مجتمع مس سرچشمه پا گرفت و تحت شماره 2540 به عنوان يك شركت سهامي خاص در كرمان به ثبت رسيد.در سال 1383 صندوق بازنشستگي شركت ملي صنايع مس ايران ٬تمامي سهام شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه را خريداري و راسا به عنوان تنها سهامدار عمده حقوقي در كنار مجموعه سهامداران حقيقي اولنگ قرار گرفت.كوشش هاي اوليه اين شركت معطوف به بازشناسي ظرفيت هاي موجود و پراكنده اي بود كه مي توانست تمامي تخصص هاي منحصر به فرد زمين شناسي٬ مهندسي٬ عمليات و تعميراتي معادن مس را دريك تشكل سازماندهي نمايد.فقدان اين تشكل در ايران٬ در طول چند دهه قبل از انقلاب اسلامي بهره گيري از تكنولوژي جديد معدنكاري را تنها در ارتباط با حضور بيگانگان توجيه مي نمود.تكنولوژي جديدي كه در نخستين سال هاي دهه پنجاه به همراه "سلكشن تراست" و "آناكاندا" به ايران وارد شده و بي حضور آنها معني پيدا نمي كرد.اولين نسل معدنكاري مس اين فناوري جديد را در راه اندازي مجتمع مس سرچشمه نهادينه كرده وآن را در يكي ازبزرگترين معادن مس روباز جهان در شركت معدنكاري اولنگ در 21/1/1373 با مشاركت شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه و تجهيزسرمايه هاي اندك و همت بزرگ جمعي از معدنكاران نسل اول صنايع ملي مس ايران در مجتمع مس سرچشمه پا گرفت و تحت شماره 2540 به عنوان يك شركت سهامي خاص در كرمان به ثبت رسيد.در سال 1383 صندوق بازنشستگي شركت ملي صنايع مس ايران ٬تمامي سهام شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه را خريداري و راسا به عنوان تنها سهامدار عمده حقوقي در كنار مجموعه سهامداران حقيقي اولنگ قرار گرفت.كوشش هاي اوليه اين شركت معطوف به بازشناسي ظرفيت هاي موجود و پراكنده اي بود كه مي توانست تمامي تخصص هاي منحصر به فرد زمين شناسي٬ مهندسي٬ عمليات و تعميراتي معادن مس را دريك تشكل سازماندهي نمايد.فقدان اين تشكل در ايران٬ در طول چند دهه قبل از انقلاب اسلامي بهره گيري از تكنولوژي جديد معدنكاري را تنها در ارتباط با حضور بيگانگان توجيه مي نمود.تكنولوژي جديدي كه در نخستين سال هاي دهه پنجاه به همراه "سلكشن تراست" و "آناكاندا" به ايران وارد شده و بي حضور آنها معني پيدا نمي كرد.اولين نسل معدنكاري مس اين فناوري جديد را در راه اندازي مجتمع مس سرچشمه نهادينه كرده وآن را در يكي ازبزرگترين معادن مس روباز جهان در و اولنگ با بهره گيري از تمامي اين دانش و تجربه ي گرانقدر٬ سعي در سازماندهي قدرتمند اين تواناييها براي بكارگيري در عرصه هايي فراتر از سرچشمه نمود. اولنگ تنها يك شركت معدنكاري نيست٬اولنگ مركزيتي براي تجمع همه دانش و تجربياتي است كه طي آن يك معدن؛ شناسايي٬ مطالعه ٬بهره برداري و فرآوري مي گردد.اين همه٬ امروز در تمامي شاخه هاي متنوع تخصصي خود در بالاترين سطح علمي و تجربي در اولنگ ايجاد شده است.اجراي طرح هاي عظيم عمليات خاكي ٬ طراحي و نظارت بر اجراي طرح هاي عمده معدني٬ ساخت سد٬ بهره برداري از معادن جنبي سنگ آهك و سيليس٬ مشاركت در بهره برداري معادن مس چهاگنبد٬ تاسيس شركت عظيم مهندسي پارس اولنگ و نيز احداث تعميرگاه ماشين آلات سنگين معدني و راهسازي در دوراهي سرچشمه-رفسنجان٬ به عنوان بزرگترين مجتمع تعميراتي ماشين آلات منطقه٬ از عمده فعاليت هايي است كه نام اولنگ را در تاريخ معدنكاري خصوصي ايران به عنوان تجربه ايي موفق از يك مشاركت جمعي ماندگار نموده است. اولنگ با دراختيار داشتن مجموعه ي گسترده ايي از انواع ماشين آلات سنگين معدني و راهسازي و صدها نفر نيروي متخصص٬ تجربه اي قدرتمند از يك سازماندهي نوين معدنكاري است.تجربه اي كه مي تواند جهش اقتصاد معدني ايران اسلامي را در منطقه اي كه بهشت معدنكاران است ياري نمايد. اقتدار امروز اولنگ٬ محصول 16 سال كوشش بي وقفه و مشاركت موثرسهامداراني است كه با سرمايه اندك مالي و همت خود اين تجربه موفق را رقم زدند. اجراي طرح هاي زير گوشه اي از كارنامه پر افتخار شانزده سال حيات شركت معدنكاري اولنگ است. 1.طرح گسترش و توسعه معدن مس سرچشمه شامل 1/1.طراحي گسترش غرب معدن 2/1.طراحي پله هاي جديد 3/1. طراحي پايداري شيب ها 4/1.باطله برداري حمل آن به محل باطله 2.بازنگري طرح ترميم سد رسوبگير مجتمع مس سرچشمه با همكاري مشاوران استراليايي 3.استخراج ساليانه 150 هزار تن سنگ آهك از معادن شهربابك و حمل آن به سرچشمه 4.تامين سيليس مورد نياز سرچشمه به ميزان سالانه 140 هزار تن از معادن شمال رفسنجان 5.مشاركت در ساخت تاسيسات ويژه احيا و فراوري مس از طريق حل شويي ابا اسيد 6.مشاركت در امر توسعه بهره برداري ازمعدن مس ميدوك با ارايه خدمات مهندسي و برآورد ميزان ذخاير معدن 7.مشاركت در راه اندازي و تجهيز مجتمع مس سونگون (آذربايجان) در قالب : 1/7.مشاركت فعال در طراحي و توسعه معدن 2/7.انجام مطالعات ارزيابي اقتصادي و برآورد ذخيره معدن كه توسط "ريوتينتو" هم تاييد شده است 3/7.نظارت و ايجاد پشتوانه براي ساخت سد رسوبگير مجتمع مذكور 8.خريد60 درصد كل سهام مجتمع مس چهارگنبد 1381 علاوه بر فعاليت هاي فوق اجراي پروژه هاي زيرهم اينك بعهده اولنگ مي باشد: عنوان پروژه ميزان انجام كار (مترمكعب در سال) حفاري٬انفجار٬استخراج٬بارگيري وحمل سنگ معدن در مجتمع مس سرچشمه 10.000.000 حفاري٬انفجار٬استخراج٬بارگيري وحمل سنگ معدن در مجتمع مس ميدوك 4.000.000 حفاري٬انفجار٬استخراج٬بارگيري وحمل سنگ معدن در معدن مس دره زار 2.000.000 عمليات استخراج٬بارگيري و حمل سنگ معدن هيپ سرچشمه 3.000.000 عمليات ترفيع مرحله دوم و سوم سد رسوبگير مجتمع مس سرچشمه 1.650.000 عمليات ساخت جاده ارتباطي معدن مس سرچشمه به معدن مس دره زار به طول 10كيلومتر
{{company.textContent.name}}
- -
{{::company.factoryArea}}
{{::company.qualityControlStaff}}
{{::company.researchAndDevelopmentStaff}}
{{::company.productionLineCount}}
{{::company.annualProductionValue}}
{{::company.fax}}
{{::company.textContent.addressOffice}}
{{role + ($index === user.roleNames.length - 1 ? '' : '،')}}
{{certificate.textContent.name}} {{::certificate.textContent.kind}} {{::certificate.no}}
{{::certificate.textContent.description}}
{{event.image.alt}}
{{event.textContent.description| limitTo:50}}