تعاونی چند منظوره نوید نور
شركت تعاوني چند منظوره نويد نور«متعلق به بيماران هموفيلي » به شماره ثبت 13440 از سال 1376 با هدف تحقق معناي واقعي تعاون و همكاري در توسعه متوازن و پايدار اقتصادي و اجتماعي كشور و مشاركت فعال و گسترده در سازندگي ، گسترش اشتغال ، توليد محصولات صادراتي مرغوب و ارائه خدمات مطلوب به جامعه و كشور فعاليت مي نمايد اين شركت با استفاده از رهنمودهاي افراد خيرانديش و تلاش مستمر پرسنل و كادر مجرب و متخصص خود چندين مجتمع توليدي، صنعتي و خدماتي را تاسيس و راه اندازي نموده است وضمن مشاركت در توليد و عرضه محصولات صادراتي و ارائه خدمات گسترده به صنايع نفت و گاز، حمل و نقل و بهداشت و درمان كشور، تمامي درآمدهاي حاصله از فعاليتهاي خود را به گسترش اشتغال و هزينه هاي گسترده و سنگين حمايتي، پيشگيري و درماني بيماران هموفيلي اختصاص داده است. اين شركت ضمن دريافت استاندارد بين المللي (2008) ISO9001، به دليل مشاركت جدي و فعال در توسعه و سازندگي كشور و ايجاد و گسترش اشتغال مستمر مداوم و همكاري در ارتقا سطح سلامتي جسمي و رواني جامعه، بارها بعنوان شركت نمونه و برتر ، كارآفرين برگزيده و صادركننده نمونه انتخاب و مورد اعتماد عموم جامعه واقع گرديده است. اين شركت تعاوني تمامي فعالان در عرصه اقتصادي ، اجتماعي كشور را به همكاري متقابل دعوت نموده تا علاوه بر همكاري هاي موثر اقتصادي ، مشاركت و همياري در انجام رسالت و مسئوليت اجتماعي نيز همزمان تحقق يابد.
{{company.textContent.name}}
- -
{{::company.factoryArea}}
{{::company.qualityControlStaff}}
{{::company.researchAndDevelopmentStaff}}
{{::company.productionLineCount}}
{{::company.annualProductionValue}}
{{::company.fax}}
{{::company.textContent.addressOffice}}
{{role + ($index === user.roleNames.length - 1 ? '' : '،')}}
{{certificate.textContent.name}} {{::certificate.textContent.kind}} {{::certificate.no}}
{{::certificate.textContent.description}}
{{event.image.alt}}
{{event.textContent.description| limitTo:50}}