مهندسین مشاور تدبیر ساحل پارس
شركت مهندسين مشاور تدبير ساحل پارس با هدف طراحي و مشاوره توسط گروهي از مهندسين با تجربه تاسيس شده و آماده پذيرش و انجام پروژه در زمينه هاي متعارف و تخصصي مي باشد. علاوه بر آن، اين شركت خدمات كامل مشاوره اي شامل مطالعه ، طراحي،برآورد و نظارت بر اجراي طرحهاي مختلف را پوشش مي دهد. شركت داراي حدود 160 نفر پرسنل است كه حدود 70 نفر در دفتر مركزي و بقيه در كارگاههاي مختلف در تهران و ساير استانها مشغول فعاليت مي باشند. لازم به ذكر است كه در حال حاضر اين مشاور بر اساس آخرين استانداردها و معيارهاي طراحي، فعاليت خود را در زمينه طراحي و نظارت پروژه هاي متنوع ارائه مي دهد.
{{company.textContent.name}}
- -
{{::company.factoryArea}}
{{::company.qualityControlStaff}}
{{::company.researchAndDevelopmentStaff}}
{{::company.productionLineCount}}
{{::company.annualProductionValue}}
{{::company.fax}}
{{::company.textContent.addressOffice}}
{{role + ($index === user.roleNames.length - 1 ? '' : '،')}}
{{certificate.textContent.name}} {{::certificate.textContent.kind}} {{::certificate.no}}
{{::certificate.textContent.description}}
{{event.image.alt}}
{{event.textContent.description| limitTo:50}}