بهین گستر گیتی
شركت تحقيق در عمليات بهين گستر گيتي، يك شركت مشاور در زمينه تحقيق در عمليات (OR) و راهكارهاي نوين مديريتي بوده و ارائه ‌كننده نرم افزارهاي تصميم ساز (DSS) مبتني بر فناوري اطلاعات براي سازمانهاي كوچك، متوسط و بزرگ فعاليت خود را در سال 1384 شروع كرده است. ارائه خدمات مشاوره به مديران و عملياتي نمودن راهكارهاي نوين مديريتي با استفاده از طراحي، پياده سازي و استقرار سيستمهاي نرم افزاري مرتبط در حوزه هاي برنامه ريزي استراتژيك، ارزيابي و پايش عملكرد، سنجش بهره وري و تكنيكهاي بهينه سازي در صنايع و سازمانها، فرهنگسازي استفاده از راهكارهاي مديريتي مبتني بر IT را در سازمانها و صنايع، در سرلوحه كاري شركت قرار دارد. اين شركت با در اختيار داشتن تيمهاي متخصص در زمينه هاي تحقيق در عمليات، مديريت، صنايع، اقتصاد و IT، تا كنون توانسته است سيستم سنجش كارايي و بهره وري (DEA)، سيستم ارزيابي متوازن (BSC) و سيستم تحليل سلسله مراتبي (AHP) را توليد كرده و در سازمانهاي مختلفي نظير بانكها به اجرا برساند. اين نرم افزارها كاملا ايراني بوده و قابل رقابت با نرم افزارهاي مشابه خارجي مي باشد.
{{company.textContent.name}}
- -
{{::company.factoryArea}}
{{::company.qualityControlStaff}}
{{::company.researchAndDevelopmentStaff}}
{{::company.productionLineCount}}
{{::company.annualProductionValue}}
{{::company.fax}}
{{::company.textContent.addressOffice}}
{{role + ($index === user.roleNames.length - 1 ? '' : '،')}}
{{certificate.textContent.name}} {{::certificate.textContent.kind}} {{::certificate.no}}
{{::certificate.textContent.description}}
{{event.image.alt}}
{{event.textContent.description| limitTo:50}}