تهویه توچال
اسپليت كانالي امروزه يكي از متداول ترين سيستمهاي سرمايش و گرمايش در جهان محسوب مي شود اين سيستم از دو واحد مجزا به نام هواساز ( يونيت داخلي) و كندانسينگ يونيت (يونيت خارجي) تشكيل شده كه توسط لوله مسي به يكديگر متصل مي شود. دستگاه هواساز با مكش هواي داخل وانجام عمليات متناسب با فصل ،آن را سرد يا گرم نموده و سپس هواي سرد يا گرم توسط كانال هاي افقي(زير سقفي)در داخل واحد توزيع مي گردد. بخشي از مزاياي اسپليت كانالي: 1- استقلال جهت هر واحد و در نتيجه راحتي فزاينده مصرف كننده در استفاده،به لحاظ زمان و ميزان مصرف 2- حذف لوله كشي هاي طويل در ساختمان 3- حذف موتورخانه هاي حجيم و افزايش فضاي مفيد 4- كاهش چشمگير مصرف برق و گاز نسبت به سيستم هاي مشابه 5- سهولت در به روز رساني دستگاه جهت استفاده از سيستم هاي جديد 6- افزايش سرعت ساخت پروژه 7- فيلتراسيون هوا 8- قابل استفاده براي هر نوع كاربري(اداري،مسكوني،تجاري و...) 9- كاهش صدا و آلودگي هاي صوتي 10-سادگي سيستم و فراواني قطعات يدكي 11-عدم نياز به سرويس هاي كوتاه مدت 12-كاربرد دوگانه سيستم (سرمايش و گرمايش) 13-كاهش هزينه هاي تمام شده با توجه به كيفيت و مزاياي قطعي در مقايسه با ساير سيستم ها 14-كاهش هزينه هاي نگهداري و راهبردي
{{company.textContent.name}}
- -
{{::company.factoryArea}}
{{::company.qualityControlStaff}}
{{::company.researchAndDevelopmentStaff}}
{{::company.productionLineCount}}
{{::company.annualProductionValue}}
{{::company.fax}}
{{::company.textContent.addressOffice}}
{{role + ($index === user.roleNames.length - 1 ? '' : '،')}}
{{certificate.textContent.name}} {{::certificate.textContent.kind}} {{::certificate.no}}
{{::certificate.textContent.description}}
{{event.image.alt}}
{{event.textContent.description| limitTo:50}}