مهندسین مشاور بین المللی فنی بصیر انرژی
{{::company.textContent.addressOffice}}

مشاور رسمی شرکت شهرکهای صنعتی ایران -مهندسین مشاور- بازرسی فنی و بازرسی کالا در کلیه صنایع نفت و گازو فولادو معادن وآب.خطوط انتقال نفت و گاز و آب.مخازن و بویلرها-استاندارد سازی-کنترل خوردگی -صنایع جوش و آزماشیات مخرب و غیر مخرب-پتروشیمی-تدوین استاندارد و نظارت ب اجرای استانداردها دارای قرار داد با شرکتهای معتبر قابل توجه کارفرمایان محترم:اینجانب علاوه بر مدیر عامل شرکت و مشاور و بازرس حقوقی و فعالیتهای شرکت که در ادامه قید شده است بصورت مهندس مشاور وبازرس فنی حقیقی تائید شده معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری وکارشناس استانداردودارای پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی معدن و نائب رئیس گروه تخصصی و مسئول کمیته آموزش ومشاور وزارت صنایع و معادن نیز میباشم.09133137737
{{::company.factoryArea}}
{{::company.qualityControlStaff}}
{{::company.researchAndDevelopmentStaff}}
{{::company.productionLineCount}}
{{::company.annualProductionValue}}
{{event.image.alt}}
{{event.textContent.description| limitTo:50}}
{{product.image.alt}}
{{certificate.textContent.name}} {{::certificate.textContent.kind}}
{{::certificate.no}}
{{::certificate.textContent.description}}
:
: {{::company.fax}}
: {{::company.textContent.addressOffice}}
:
{{role + ($index === user.roleNames.length - 1 ? '' : '،')}}

اطلاعات این صفحه به زبان انگلیسی وجود ندارد.

برای دیدن نسخه فارسی این صفحه اینجا کلیک کنید.

There is no English content for this product

to see the persion version click here

اطلاعات این صفحه به زبان فارسی وجود ندارد.

برای دیدن نسخه انگلیسی این صفحه اینجا کلیک کنید.

There is no Persian content for this product

to see the english version click here