بوتان ران
{{::company.textContent.addressOffice}}

شرکت بوتان ران(سهامی خاص) با 20 سال سابقه فعالیت و به پشتوانه و اعتبار 60 ساله شرکت بوتان(سهامی عام) افتخار ارایه خدمات حمل و نقل داخلی و بین المللی را به سازمان های محترم دولتی و خصوصی دارد. بوتان ران مجری طرح های عظیم حمل و نقل گاز مایع، فرآورده های پتروشیمی و مواد نفتی در مناطق داخل کشور و همچنین از کشورهای CIS به کشورهای همسایه و خاورمیانه با امکانات گسترده حمل مرکب، ریلی، جاده ای، دریایی و لجستیک می باشد. از جمله مأموریت های اساسی این شرکت ایجاد امنیت خاطر برای کلیه ذینفعان به ویژه مشتریان گرانقدر است که در پی ارائه خدمات مطمئن و بموقع حمل و نقل میسرخواهد شد. تکیه بر اصول مهم پایبندی به کیفیت، صرفه جویی در وقت و هزینه، قابلیت اطمینان، انعطاف پذیری، استفاده از تکنولوژی روز و مشاوره رایگان خدمات حمل و نقل، بوتان ران را از دیگر شرکت های حمل و نقل متمایز نموده است. چشم انداز شرکت: انتخاب اول در حمل و نقل صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، مواد پرخطر و بار عمومی مأموریت ها: حمل ونقل مطمئن و بموقع فرآورده های تخصّصی نفت، گاز، پتروشیمی و مواد پرخطر با حفط سلامت محیط زیست شرکتی با احساس امنیت و اطمینان خاطر کامل برای کلیه ذینفعان (سهامداران – مشتریان – کارکنان و تأمین کنندگان) . ارزشهای محوری: احترام، اعتماد و درستی- به یکدیگر احترام می گذاریم و نسبت به هم صادقیم ،پایه روابط ما اعتماد است. مشتری محور- برای رضایت مشتری اهمیت زیادی قائل شده و وی را در دانش خود شریک می دانیم . رابطه برد- برد- با اعتقاد کامل به منافع کلیه ذینفعان، منصفانه عمل می کنیم و صراحت از ارکان روابط ماست. حفظ و اشاعه استانداردهای ایمنی و حرفه- رعایت کامل مقررات ایمنی و حفظ استانداردهای ملی و جهانی سرلوحه کار ما بوده و همواره برای ترویج آن تلاش می نمائیم . یادگیری و نوآوری- می آموزیم و از آموخته های خود خلاقانه استفاده خواهیم نمود. حفظ منافع جامعه و محیط زیست- با ارائه خدمات ایمن و بموقع و حفظ سلامت محیط زیست و مراقبت از سرمایه های ملی در جهت منافع جامعه گام بر می داریم . تحلیل اطلاعات و مسئولیت- ما بر مبنای اطلاعات تصمیم می گیریم و مسئولیت اقدامات خود را می پذیریم. اصول ما: قابلیت اطمینان با اتکا به تجربیات طولانی، با مشتریان خود، روابط بلندمدتی برقرار کرده و رضایت آنها را تامین می کنیم توان بالا و قابلیت انعطاف براساس چرخة تأمین (Supply Chain) ، ما مسئولیت حمل و نقل داخلی و بین المللی را از مبدأ تا مقصد، از بارگیری تا تخلیه، با کشتی، واگن و کامیون در هر حجمی که باشد، به عهده می گیریم کاهش هزینه ناوگان متنوع ریلی، جاده ای، توان لجستیکی و تأسیسات گسترده ذخیره سازی ما، به معنای کاهش هزینه های مشتری است. استفاده از خدمات یکپارچه و مطمئن، با کاهش هزینه همراه خواهد بود. صرفه جویی در وقت امکانات گسترده و متنوع ما در نقاط مختلف داخل وخارج کشور ، امکان عملیات بدون وقفه را میسر می سازد که به صرفه جویی در وقت مشتری می انجامد. صرفه جویی در وقت، کاهش هزینه را به دنبال خواهد داشت. پای بندی به کیفیت تجربه 60 ساله، رعایت استانداردهای جهانی عملیات و ایمنی و نظارت مستمر بر اجرای آنها، به پای بندی ما و ارتقای کیفیت خدمات انجامیده است مشاور مشتری قبل از هرچیز، ما مشاور مشتری هستیم. تجربه ی طولانی و احاطه بر چرخة تأمین (Supply Chain) به ویژه در حمل و نقل داخلی و بین المللی، ما را در موقعیت یک مشاور لایق و با کفایت برای مشتری قرار می دهد.
{{::company.factoryArea}}
{{::company.qualityControlStaff}}
{{::company.researchAndDevelopmentStaff}}
{{::company.productionLineCount}}
{{::company.annualProductionValue}}
{{event.image.alt}}
{{event.textContent.description| limitTo:50}}
{{product.image.alt}}
{{certificate.textContent.name}} {{::certificate.textContent.kind}}
{{::certificate.no}}
{{::certificate.textContent.description}}
:
: {{::company.fax}}
: {{::company.textContent.addressOffice}}
:
{{role + ($index === user.roleNames.length - 1 ? '' : '،')}}

اطلاعات این صفحه به زبان انگلیسی وجود ندارد.

برای دیدن نسخه فارسی این صفحه اینجا کلیک کنید.

There is no English content for this product

to see the persion version click here

اطلاعات این صفحه به زبان فارسی وجود ندارد.

برای دیدن نسخه انگلیسی این صفحه اینجا کلیک کنید.

There is no Persian content for this product

to see the english version click here