مهندسین مشاور پتروسادیان
{{::company.textContent.addressOffice}}

یکی از بزرگترین شرکتهای فعال در زمینه مشاوره، طراحی، مهندسی، ساخت تاسیسات و تجهیزات همچنین بازرسی فنی در ایران می باشد. مهندسین مشاور پتروسادیان با اتکا به تجربیات گسترده در زمینه ارائه خدمات مشاوره، طراحی، مهندسی، ساخت و بازرسی فنی مربوط به صنایع نفت و گاز، مجتمع های پتروشیمی، پالایشگاههای نفت و تصفیه خانه های آب صنعتی، تاسیسات آبرسانی و آب شیرین کن آماده ارائه خدمات فوق با استفاده از کادر مهندسی با تجربه و کار آزموده خویش در بخش های ذیل بر اساس استانداردهای معتبر آمریکایی و اروپایی به کلیه پروژه های صنعتی می باشد. مکانیک شامل Rotary machine & Fixed equipment ، HVAC ، Piping برق ابزار دقیق فرآیند عمران معماری کنترل پروژه بازرسی فنی Safety
{{::company.factoryArea}}
{{::company.qualityControlStaff}}
{{::company.researchAndDevelopmentStaff}}
{{::company.productionLineCount}}
{{::company.annualProductionValue}}
{{event.image.alt}}
{{event.textContent.description| limitTo:50}}
{{product.image.alt}}
{{certificate.textContent.name}} {{::certificate.textContent.kind}}
{{::certificate.no}}
{{::certificate.textContent.description}}
:
: {{::company.fax}}
: {{::company.textContent.addressOffice}}
:
{{role + ($index === user.roleNames.length - 1 ? '' : '،')}}

اطلاعات این صفحه به زبان انگلیسی وجود ندارد.

برای دیدن نسخه فارسی این صفحه اینجا کلیک کنید.

There is no English content for this product

to see the persion version click here

اطلاعات این صفحه به زبان فارسی وجود ندارد.

برای دیدن نسخه انگلیسی این صفحه اینجا کلیک کنید.

There is no Persian content for this product

to see the english version click here