پارت کنترل خراسان
{{::company.textContent.addressOffice}}

نماینده انحصاری تجهیزات برق و اتوماسیون اشنایدر و زیمنس مجری پروژه های برق و اتوماسیون، تله متری و اسکادا آموزش دوره های اتوماسیون صنعتی نماینده انحصاری تجهیزات برق و اتوماسیون و مجری پروژه های برق و اتوماسیون، تله متری و اسکادا -آموزش دوره های اتوماسیون صنعتی دارنده گواهینامه ایزو2008/9001ISO ازموسسه ACL انگلستان
{{::company.factoryArea}}
{{::company.qualityControlStaff}}
{{::company.researchAndDevelopmentStaff}}
{{::company.productionLineCount}}
{{::company.annualProductionValue}}
{{event.image.alt}}
{{event.textContent.description| limitTo:50}}
{{product.image.alt}}
{{certificate.textContent.name}} {{::certificate.textContent.kind}}
{{::certificate.no}}
{{::certificate.textContent.description}}
:
: {{::company.fax}}
: {{::company.textContent.addressOffice}}
:
{{role + ($index === user.roleNames.length - 1 ? '' : '،')}}

اطلاعات این صفحه به زبان انگلیسی وجود ندارد.

برای دیدن نسخه فارسی این صفحه اینجا کلیک کنید.

There is no English content for this product

to see the persion version click here

اطلاعات این صفحه به زبان فارسی وجود ندارد.

برای دیدن نسخه انگلیسی این صفحه اینجا کلیک کنید.

There is no Persian content for this product

to see the english version click here