شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
{{::company.textContent.addressOffice}}

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از حیث گستردگی و تنوع کاری بزرگترین شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران است. شرکت بهره برداری نفت . گاز کارون از شمال به رامین ( مسجد سلیمان) ،از شمال شرقی به نفت سفید ،از شمال غربی به شوش، از جنوب به آبادان و خرمشهر، از جنوب شرقی به شادگان،از جنوب غربی به سوسنگرد و از شرق به شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون محصور گردیده است. نفت و گاز تولیدی این شرکت از میدان های نفتی اهواز ،منصوری ،آبتیمور ،رامین ،دارخوین و آزادگان استحصال می گردد. از میان 6 حوزه نفتی تحت مسئولیت این شرکت، مخزن آسماری اهواز با تولید بیش از 800 هزار بشکه نفت در روز بیشترین و مخزن رامین با تولید حدود 2 هزار بشکه در روز کمترین سهم تولید را به عهده دارند. مجری پروژه های نفتی مناطق نفتخیز جنوب ایران
{{::company.factoryArea}}
{{::company.qualityControlStaff}}
{{::company.researchAndDevelopmentStaff}}
{{::company.productionLineCount}}
{{::company.annualProductionValue}}
{{event.image.alt}}
{{event.textContent.description| limitTo:50}}
{{product.image.alt}}
{{certificate.textContent.name}} {{::certificate.textContent.kind}}
{{::certificate.no}}
{{::certificate.textContent.description}}
:
: {{::company.fax}}
: {{::company.textContent.addressOffice}}
:
{{role + ($index === user.roleNames.length - 1 ? '' : '،')}}

اطلاعات این صفحه به زبان انگلیسی وجود ندارد.

برای دیدن نسخه فارسی این صفحه اینجا کلیک کنید.

There is no English content for this product

to see the persion version click here

اطلاعات این صفحه به زبان فارسی وجود ندارد.

برای دیدن نسخه انگلیسی این صفحه اینجا کلیک کنید.

There is no Persian content for this product

to see the english version click here