سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
{{::company.textContent.addressOffice}}

منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در محدوده ای به وسعت حدود 2600 هکتار در جنوب غربی ایران و در ساحل خلیج فارس، واقع در شهرستان ماهشهر، بخش بندرامام خمینی (ره) در نظر گرفته شده است. از دیگر اهداف ایجاد منطقه ویژه می توان به موارد ذیل اشاره کرد: - بهبود فرآیندهای تولیدی در صنعت پتروشیمی از طریق انتقال و توسعه فناوری های نوین. - افزایش ظرفیت تولیدی به منظور تأمین نیازهای داخلی و تحقق استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی کشور. - تکمیل زنجیره تولید در صنایع میانی پایین دستی پتروشیمی. - بهره گیری و استفاده بهینه از نهادها و عوامل تولید داخلی در تعامل با بخش های اقتصادی کشور. - ایجاد ارزش افزوده بیشتر در فرآیندهای تولیدی. - کمک به تشکیل سرمایه انسانی در رده های مختلف طراحی – مهندسی و نیروی کار متخصص. - توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه با تاکید بر توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست. - ایجاد محلی مناسب با امکاناتزیر بنایی جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی
{{::company.factoryArea}}
{{::company.qualityControlStaff}}
{{::company.researchAndDevelopmentStaff}}
{{::company.productionLineCount}}
{{::company.annualProductionValue}}
{{event.image.alt}}
{{event.textContent.description| limitTo:50}}
{{product.image.alt}}
{{certificate.textContent.name}} {{::certificate.textContent.kind}}
{{::certificate.no}}
{{::certificate.textContent.description}}
:
: {{::company.fax}}
: {{::company.textContent.addressOffice}}
:
{{role + ($index === user.roleNames.length - 1 ? '' : '،')}}

اطلاعات این صفحه به زبان انگلیسی وجود ندارد.

برای دیدن نسخه فارسی این صفحه اینجا کلیک کنید.

There is no English content for this product

to see the persion version click here

اطلاعات این صفحه به زبان فارسی وجود ندارد.

برای دیدن نسخه انگلیسی این صفحه اینجا کلیک کنید.

There is no Persian content for this product

to see the english version click here