مشهد صدرا شرق
{{::company.textContent.addressOffice}}

شرکت مشهد صدرا شرق تولید کننده انواع لوله ، اتصالات ، مخازن و پروفیلهای کامپوزیتی می باشد.این محصولات مقاومت زیادی در برابر خوردگی دارند و از خصوصیات خوب مکانیکی برخوردار می باشند. لوله های تولیدی این شرکت برای پروژه های نفت و گاز و شرایط فشار و دمای زیاد با روش رشته پیچی غیر پیوسته و با رزینهای اپوکسی و وینیل اپوکسی تولید می گردد.
{{::company.factoryArea}}
{{::company.qualityControlStaff}}
{{::company.researchAndDevelopmentStaff}}
{{::company.productionLineCount}}
{{::company.annualProductionValue}}
{{event.image.alt}}
{{event.textContent.description| limitTo:50}}
{{product.image.alt}}
{{certificate.textContent.name}} {{::certificate.textContent.kind}}
{{::certificate.no}}
{{::certificate.textContent.description}}
:
: {{::company.fax}}
: {{::company.textContent.addressOffice}}
:
{{role + ($index === user.roleNames.length - 1 ? '' : '،')}}

اطلاعات این صفحه به زبان انگلیسی وجود ندارد.

برای دیدن نسخه فارسی این صفحه اینجا کلیک کنید.

There is no English content for this product

to see the persion version click here

اطلاعات این صفحه به زبان فارسی وجود ندارد.

برای دیدن نسخه انگلیسی این صفحه اینجا کلیک کنید.

There is no Persian content for this product

to see the english version click here