اختر برق اصفهان (سهامی خاص)
{{::company.textContent.addressOffice}}

مشاوره، طراحی، نظارت نصب اجرا تست و راه اندازی تعمیرات سرویس و نگهداری و بهینه سازی تجهیزات برق مخابرات و تله متری کلیه عملیات مربوط به خطوط 400 ، 230 و 63 کیلوولت اعم از فونداسیون ، اجرای خطوط کابلی سرویس و نگهداری ، تست راه اندازی پست های 400 ، 230 و 63 کیلوولت
{{::company.factoryArea}}
{{::company.qualityControlStaff}}
{{::company.researchAndDevelopmentStaff}}
{{::company.productionLineCount}}
{{::company.annualProductionValue}}
{{event.image.alt}}
{{event.textContent.description| limitTo:50}}
{{product.image.alt}}
{{certificate.textContent.name}} {{::certificate.textContent.kind}}
{{::certificate.no}}
{{::certificate.textContent.description}}
:
: {{::company.fax}}
: {{::company.textContent.addressOffice}}
:
{{role + ($index === user.roleNames.length - 1 ? '' : '،')}}

اطلاعات این صفحه به زبان انگلیسی وجود ندارد.

برای دیدن نسخه فارسی این صفحه اینجا کلیک کنید.

There is no English content for this product

to see the persion version click here

اطلاعات این صفحه به زبان فارسی وجود ندارد.

برای دیدن نسخه انگلیسی این صفحه اینجا کلیک کنید.

There is no Persian content for this product

to see the english version click here