مدیریت تولید برق گیلان
{{::company.textContent.addressCity}} - {{::company.textContent.addressOffice}}

بمنظور توسعه شبکه برق کشور و به دنبال مطالعاتی که از سال "1362" در دفتربرنامه ریزی وزارت نیرو آغاز گردید , طرح احداث یک نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت نامی "1350" مگاوات به مرکزیت ثقل استان گیلان مورد تصویب قرار گرفت. براین اساس برنامه زمانبندی ساخت نیروگاه در دو فاز تنظیم گردید بطوریکه در فاز اول "6" واحد گازی و در فاز دوم سه واحد بخار بصورت سیکل ترکیبی نصب, راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گیرد. براساس خط مشی تعیین شده, قرارداد طراحی , ساخت , تأمین , حمل , بیمه و تحویل تجهیزات نیروگاه در کارگاه , پس از انجام مناقصه عمومی بین المللی , در دو فاز با شرکت زیمنس آلمان ( KWU ) منعقد گردید. تاریخ عقد قرارداد فاز اول مورخ 21/03/68 و فاز دوم مورخ 23/05/69 می¬باشد که طی آن تجهیـزات هر دو بخش از موضوع قرارداد می بایست ظرف مدت "32" ماه ساخته و به کارگاه گیلان حمل می گردید. عملیات اجرایی احداث نیروگاه در سال "1368" آغاز و اولین واحد گازی در شهریور ماه سال 1371 راه اندازی و به بهره برداری رسید. با اتمام عملیات اجرایی فاز دوم , بهره برداری تجاری از نیروگاه با ظرفیت کامل در سال "1376" محقق گردید.
{{::company.factoryArea}}
{{::company.qualityControlStaff}}
{{::company.researchAndDevelopmentStaff}}
{{::company.productionLineCount}}
{{::company.annualProductionValue}}
بیشتر ببینید
{{event.image.alt}}

{{product.image.alt}}
 • {{certificate.textContent.name}} {{::certificate.textContent.kind}}
  {{::certificate.no}}
  {{::certificate.textContent.description}}
  :
  : {{::company.fax}}
  : - {{::company.textContent.addressCity}} - {{::company.textContent.addressOffice}}
  :

  اطلاعات این صفحه به زبان انگلیسی وجود ندارد.

  برای دیدن نسخه فارسی این صفحه اینجا کلیک کنید.

  There is no English content for this product.

  To see the Persian version click here.

  اطلاعات این صفحه به زبان فارسی وجود ندارد.

  برای دیدن نسخه انگلیسی این صفحه اینجا کلیک کنید.

  There is no Persian content for this product.

  To see the English version click here.