مدیریت تولید برق نکا (نیروگاه شهید سلیمی)
{{::company.textContent.addressOffice}}

نیروگاه شهید سلیمی نکا بعنوان یکی از نیروگاه های استراتژیک کشور و ازمهمترین سرمایه های ملی کشورمحسوب می گردد.این نیروگاه ازبزرگترین نیروگاههای خاورمیانه بشمار می رود که درساحل دریای خزر و در 22 کیلومتری شمال شهرستان نکا واقع دراستان همیشه سرسبز مازندران قراردارد.این استان ازآب و هوای گرم و معتدل و به نسبت از شرایط جغرافیایی مناسب و مطلوبی برخوردار است. این نیروگاه دارای 4 واحد 440 مگاواتی بخار و یک بلوک سیکل ترکیبی متشکل از2 واحد 136 مگاواتی گازی و یک واحد 160 مگاواتی بخار و دو واحد توربین انبساطی به قدرت 4/9مگاوات می باشد و در آینده نه چندان دور در بخش طرح و توسعه زیرمجموعه های تولیدی دیگری باتوجه به رشد مصرف برق درکشور نیز به این مجموعه اضافه خواهند گشت . تاریخچه احداث: نصب واحدهای بخاری : قرارداداحداث واحدهای بخاری درسال 1354بین وزارت نیرو وکنسرسیومی متشکل ازسه شرکت آلمانی به نامهای : BBC،BABCOCK،BILFINGER+BERGER منعقد ومتعاقب آن عملیات احداث درزمینی به مساحت 136 هکتار آغازگردید. اولین واحد بخاری نیروگاه درتاریخ2/7/1358وواحدهای بعدی هریک به فاصله تقریبی شش ماه واردمدارشدند. این نیروگاه دارای 4 واحد بخاری 440مگاواتی می باشد
{{::company.factoryArea}}
{{::company.qualityControlStaff}}
{{::company.researchAndDevelopmentStaff}}
{{::company.productionLineCount}}
{{::company.annualProductionValue}}
{{event.image.alt}}
{{event.textContent.description| limitTo:50}}
{{product.image.alt}}
{{certificate.textContent.name}} {{::certificate.textContent.kind}}
{{::certificate.no}}
{{::certificate.textContent.description}}
:
: {{::company.fax}}
: {{::company.textContent.addressOffice}}
:
{{role + ($index === user.roleNames.length - 1 ? '' : '،')}}

اطلاعات این صفحه به زبان انگلیسی وجود ندارد.

برای دیدن نسخه فارسی این صفحه اینجا کلیک کنید.

There is no English content for this product

to see the persion version click here

اطلاعات این صفحه به زبان فارسی وجود ندارد.

برای دیدن نسخه انگلیسی این صفحه اینجا کلیک کنید.

There is no Persian content for this product

to see the english version click here