مهندسین مشاور تدبیر ساحل پارس
{{::company.textContent.addressOffice}}

شرکت مهندسین مشاور تدبیر ساحل پارس با هدف طراحی و مشاوره توسط گروهی از مهندسین با تجربه تاسیس شده و آماده پذیرش و انجام پروژه در زمینه های متعارف و تخصصی می باشد. علاوه بر آن، این شرکت خدمات کامل مشاوره ای شامل مطالعه ، طراحی،برآورد و نظارت بر اجرای طرحهای مختلف را پوشش می دهد. شرکت دارای حدود 160 نفر پرسنل است که حدود 70 نفر در دفتر مرکزی و بقیه در کارگاههای مختلف در تهران و سایر استانها مشغول فعالیت می باشند. لازم به ذکر است که در حال حاضر این مشاور بر اساس آخرین استانداردها و معیارهای طراحی، فعالیت خود را در زمینه طراحی و نظارت پروژه های متنوع ارائه می دهد.
{{::company.factoryArea}}
{{::company.qualityControlStaff}}
{{::company.researchAndDevelopmentStaff}}
{{::company.productionLineCount}}
{{::company.annualProductionValue}}
{{event.image.alt}}
{{event.textContent.description| limitTo:50}}
{{certificate.textContent.name}} {{::certificate.textContent.kind}}
{{::certificate.no}}
{{::certificate.textContent.description}}
:
: {{::company.fax}}
: {{::company.textContent.addressOffice}}
{{role + ($index === user.roleNames.length - 1 ? '' : '،')}}

اطلاعات این صفحه به زبان انگلیسی وجود ندارد.

برای دیدن نسخه فارسی این صفحه اینجا کلیک کنید.

there is no english content for this product

to see the persion version click here

اطلاعات این صفحه به زبان فارسی وجود ندارد.

برای دیدن نسخه انگلیسی این صفحه اینجا کلیک کنید.

there is no persian content for this product

to see the english version click here