انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی
{{::company.textContent.addressCity}} - {{::company.textContent.addressOffice}}

انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی در سال 1388 به منظور کوشش در جهت استیفای حقوق و خواست‌های قانونی شرکت های کارفرمایی صنایع پتروشیمی ‌تشکیل شد. این مجموعه شامل تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در بخش بالادستی است که یا به صورت کاملا خصوصی تصویب شده‌اند یا بیش از نیمی از سهام آنها در دست بخش خصوصی است. هدف اصلی از تاسیس این انجمن حرکت منسجم و هدفمند شرکت های خصوصی در قالب یک مجموعه در بازارهای داخلی د جهانی است. این انجمن قصد دارد ضمن جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات این صنعت زمینه شناخت نیازها و اولویتهای مهم و برنامه ریزی برای تامین نیازهای صنفی را فراهم آورد. کوشش به منظور ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید ، انتقال و نوآوری تکنولوژیک، بهبود کیفیت تولید ، استقرار روشهای نوین کنترل کیفیت، ارتقای مهارت و تامین نیروی انسانی موردنیاز ،همکاری با وزارت کار و اموراجتماعی وسایر دستگاهها و نهادهای ذیربط برای انجام آموزش‌های مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار از دیگر برنامه های این انجمن است. انجام تحقیقات و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرح‌های مربوط به قوانین و مقررات و مسائل رفاهی و حقوق قانونی کارفرمایان به مراجع ذیربط از دیگر برنامه های مهم انجمن است.‌ این انجمن آماده است برای تاسیس ،تقویت و گسترش شرکتهای تعاونی و صندوق قرض الحسنه مرتبط با وظایف انجمن صنفی به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر همکاریهای لازم را انحام دهد. حمایت و دفاع از حقوق ومنافع صنفی و حرفه ای اعضا ، ‌ پیوستن به انجمن های صنفی همگون به منظور تشکیل یا عضویت در کانون انجمن های صنفی مربوط پس از تصویب مجمع عمومی با رعایت مقررات قانونی و همکاری با سایر تشکل های صنفی رویکرد دیگر این انجمن است. اعضای انجمن انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی در حال حاضر بیش از 34 عضو (‌لینک به صفحه اعضا) دارد . ارکان انجمن مجمع عمومی، هیات مدیره و بازرسان ارکان انجمن صنفی است . مجمع عمومی که عالی ترین رکن انجمن صنفی است؛ از اجتماع نمایندگان اعضای حقوقی ، با هماهنگی و نظارت وزارت کار و امور اجتماعی به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می گردد. مجمع عمومی عادی هر سال یک بار با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت می یابد. چنانچه بار اول به نصاب لازم نرسد، برای بار دوم به همان ترتیب دعوت وبا حضور حداقل یک سوم از اعضا رسمیت خواهد یافت. در صورتیکه پس از طی مراحل اول و دوم ،مجمع عمومی عادی حد نصاب لازم را کسب ننماید؛ مرحله سوم آن با حضور دست کم یک پنجم اعضاء برگزار خواهد شد. هیات مدیره دارای9 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل بوده که از بین نمایندگان اشخاص حقوقی حاضر در جلسه (وا جدین شرایط) با رای کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی، برای مدت 3 سال انتخاب می‌گردند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم، بلامانع است. بازرسان انجمن صنفی ، متشکل از یک نفر بازرس اصلی ویک نفر بازرس علی البدل که با رای مستقیم و مخفی اعضا از بین کاندیداهای واجد شرایط عضو انجمن برای مدت یک سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی مشروط به حفظ شرایط لازم بلامانع است. دبیرخانه انجمن دبیرخانه انجمن صنفی تحت مسئولیت مستقیم دبیر انجمن وزیر نظر هیات مدیره به منظور اداره تشکیلات اجرایی مصوبات هیات مدیره در مرکز اصلی انجمن دایر و می تواند دارای کارکنانی باشد که بنا به پیشنهاد رئیس هیات مدیره یا دبیر و تصویب هیات مدیره ، به کار گمارده می شوند.
{{::company.factoryArea}}
{{::company.qualityControlStaff}}
{{::company.researchAndDevelopmentStaff}}
{{::company.productionLineCount}}
{{::company.annualProductionValue}}
{{event.image.alt}}

{{product.image.alt}}
 • {{certificate.textContent.name}} {{::certificate.textContent.kind}}
  {{::certificate.no}}
  {{::certificate.textContent.description}}
  :
  : {{::company.fax}}
  : - {{::company.textContent.addressCity}} - {{::company.textContent.addressOffice}}
  :

  اطلاعات این صفحه به زبان انگلیسی وجود ندارد.

  برای دیدن نسخه فارسی این صفحه اینجا کلیک کنید.

  There is no English content for this product.

  To see the Persian version click here.

  اطلاعات این صفحه به زبان فارسی وجود ندارد.

  برای دیدن نسخه انگلیسی این صفحه اینجا کلیک کنید.

  There is no Persian content for this product.

  To see the English version click here.