فنی مهندسی حفاظت الکترونیک
{{::company.textContent.addressCity}} - {{::company.textContent.addressOffice}}

اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی به استناد بند (ک)ماده (5) قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و آیین نامه های اجرائی ذیربط در تاریخ 19/7/1389 تحت شماره 283 در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ثبت و در روزنامۀ جمهوری اسلامی ایران به شماره 19129 مورخ 10/8/1389 منتشر شده است. تاریخچه هیئت موسس اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی با اعتقاد بر اینکه حفظ امنیت اولین نیاز بشر بوده و هست و همه مردم و دولت ایران به نوعی هزینه های زیادی را جهت برقراری امنیت در محیط کار و زندگی صرف میکنند و با توجه به روند شتابان رو به پیشرفت فن آوری در تمام سطوح و تخصصی تر شدن کسب و کار ها، تصمیم به ایجاد تشکل اختصاصی برای اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با تولید - واردات – صادرات و خدمات در حوزه مرتبط به سامانه های هشدار ایمنی ، نظارت ، مدیریت تصویری ، کنترل و ثبت تردد نمود. تلاش بی وقفه هیئت موسس پس از سه سال در تاریخ 29/4/1389 به ثمر نشست و جمع کثیری از شرکتهای همکار با حضور رسمی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران همراه با نظارت نماینده رسمی اتاق بازرگانی ایران و تصویب اساسنامه اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک ، سر انجام اولین گام را برای ایجاد تشکل قانونی در ایران برداشتند و با رای قاطع در تصویب اساسنامه و انتخاب اعضاء هیئت مدیره به مدت سه سال برگ زرین تازه ای برای حفظ و حمایت قانونی از اعضای خود را رقم زدند
{{::company.factoryArea}}
{{::company.qualityControlStaff}}
{{::company.researchAndDevelopmentStaff}}
{{::company.productionLineCount}}
{{::company.annualProductionValue}}
بیشتر ببینید
{{event.image.alt}}

{{product.image.alt}}
 • {{certificate.textContent.name}} {{::certificate.textContent.kind}}
  {{::certificate.no}}
  {{::certificate.textContent.description}}
  :
  : {{::company.fax}}
  : - {{::company.textContent.addressCity}} - {{::company.textContent.addressOffice}}
  :

  اطلاعات این صفحه به زبان انگلیسی وجود ندارد.

  برای دیدن نسخه فارسی این صفحه اینجا کلیک کنید.

  There is no English content for this product.

  To see the Persian version click here.

  اطلاعات این صفحه به زبان فارسی وجود ندارد.

  برای دیدن نسخه انگلیسی این صفحه اینجا کلیک کنید.

  There is no Persian content for this product.

  To see the English version click here.