بهین گستر گیتی
{{::company.textContent.addressOffice}}

شرکت تحقیق در عملیات بهین گستر گیتی، یک شرکت مشاور در زمینه تحقیق در عملیات (OR) و راهکارهای نوین مدیریتی بوده و ارائه ‌کننده نرم افزارهای تصمیم ساز (DSS) مبتنی بر فناوری اطلاعات برای سازمانهای کوچک، متوسط و بزرگ فعالیت خود را در سال 1384 شروع کرده است. ارائه خدمات مشاوره به مدیران و عملیاتی نمودن راهکارهای نوین مدیریتی با استفاده از طراحی، پیاده سازی و استقرار سیستمهای نرم افزاری مرتبط در حوزه های برنامه ریزی استراتژیک، ارزیابی و پایش عملکرد، سنجش بهره وری و تکنیکهای بهینه سازی در صنایع و سازمانها، فرهنگسازی استفاده از راهکارهای مدیریتی مبتنی بر IT را در سازمانها و صنایع، در سرلوحه کاری شرکت قرار دارد. این شرکت با در اختیار داشتن تیمهای متخصص در زمینه های تحقیق در عملیات، مدیریت، صنایع، اقتصاد و IT، تا کنون توانسته است سیستم سنجش کارایی و بهره وری (DEA)، سیستم ارزیابی متوازن (BSC) و سیستم تحلیل سلسله مراتبی (AHP) را تولید کرده و در سازمانهای مختلفی نظیر بانکها به اجرا برساند. این نرم افزارها کاملا ایرانی بوده و قابل رقابت با نرم افزارهای مشابه خارجی می باشد.
{{::company.factoryArea}}
{{::company.qualityControlStaff}}
{{::company.researchAndDevelopmentStaff}}
{{::company.productionLineCount}}
{{::company.annualProductionValue}}
{{event.image.alt}}
{{event.textContent.description| limitTo:50}}
{{product.image.alt}}
{{certificate.textContent.name}} {{::certificate.textContent.kind}}
{{::certificate.no}}
{{::certificate.textContent.description}}
:
: {{::company.fax}}
: {{::company.textContent.addressOffice}}
:
{{role + ($index === user.roleNames.length - 1 ? '' : '،')}}

اطلاعات این صفحه به زبان انگلیسی وجود ندارد.

برای دیدن نسخه فارسی این صفحه اینجا کلیک کنید.

There is no English content for this product

to see the persion version click here

اطلاعات این صفحه به زبان فارسی وجود ندارد.

برای دیدن نسخه انگلیسی این صفحه اینجا کلیک کنید.

There is no Persian content for this product

to see the english version click here