سهند نصب گستر
{{::company.textContent.addressOffice}}

شرکت سهند نصب گستر به منظور طراحی و اجرای پروژه های صنعتی به ویژه صنایع نفت وگاز وآب با بهره گیری از مدیران برجسته صنایع مذکور وبا برخورداری از امکانات و نرم افزار های مهندسی در زمینه های مدیریت و اجرای پروژه های صنعتی ، ساخت ونصب سازه های سنگین فلزی ( شامل مخازن ذخیره فراورده های نفتی ، خطوط لوله و تاسیسات هیدرو مکانیک ) حفاظت کاتدی، سند بلاست و رنگ آمیزی ، به صورت درون و برون مرزی تشکیل گردیده ویکی ازافتخارات شرکت ، انجام قرارداد های مختلف در کوتاهترین زمان ممکن و با کیفیت بالا و در حد استاندارد های بین المللی است . در وب سایت حاضر خلاصه ای ازمشخصات پروژه هائی که توسط شرکت سهند نصب گستر ومدیران آن به انجام رسیده ، گردآوری و تنظیم گردیده است .
{{::company.factoryArea}}
{{::company.qualityControlStaff}}
{{::company.researchAndDevelopmentStaff}}
{{::company.productionLineCount}}
{{::company.annualProductionValue}}
{{event.image.alt}}
{{event.textContent.description| limitTo:50}}
{{product.image.alt}}
{{certificate.textContent.name}} {{::certificate.textContent.kind}}
{{::certificate.no}}
{{::certificate.textContent.description}}
:
: {{::company.fax}}
: {{::company.textContent.addressOffice}}
:
{{role + ($index === user.roleNames.length - 1 ? '' : '،')}}

اطلاعات این صفحه به زبان انگلیسی وجود ندارد.

برای دیدن نسخه فارسی این صفحه اینجا کلیک کنید.

There is no English content for this product

to see the persion version click here

اطلاعات این صفحه به زبان فارسی وجود ندارد.

برای دیدن نسخه انگلیسی این صفحه اینجا کلیک کنید.

There is no Persian content for this product

to see the english version click here